Oldal kiválasztása

Szolgáltatási feltételek – applikáció

A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. mobil eszközök és webalkalmazások, valamint háttérkezelő rendszer (összefoglalva: Szolgáltatásaink) használatát biztosítja, amelyek lehetővé teszik a Ügyfeleink (a továbbiakban Szervezet) számára, hogy információkat, erőforrásokat és eszközöket biztosítsanak rendszergazdáik, adminisztrátoraik és alkalmazottaik számára.

Szolgáltatásaink igénybevétele a jelen Szolgáltatási feltételek (a jelen szerződés) elfogadását jelenti.

1. Regisztráció

Rendszergazdának, tisztviselőnek, igazgatónak, szuperintendensnek vagy meghatalmazott alkalmazottnak (meghatalmazott személynek) kell lennie a szervezet regisztrációs űrlapjának (feliratkozási űrlap) kitöltéséhez, amelyet itt lehet online benyújtani. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a megállapodást, mielőtt kitölti a regisztrációs űrlapot. A feliratkozási formanyomtatvány benyújtása kötelező érvényű megállapodást jelent a szervezet számára a szolgáltatások igénybevételének megvásárlására legalább egy (1) évre. Készséggel módosítjuk a kezdési és befejezési dátumot a feliratkozási űrlapon szereplő utasítások mentén vagy felhatalmazott személy kérésére. Amennyiben a felek által kötött szolgáltatási szerződés ennél hosszabb időszakot jelöl, úgy természetesen a szolgáltatási szerződésben foglalt időszak az irányadó.

2. Változástatások

Fenntartjuk a jogot a megállapodás bármely részének módosítására vagy cseréjére. Értesítjük az Ön szervezetének képviseletére felhatalmazott személy(eke)t a megállapodás lényeges változásairól, és lehetőséget biztosítunk a felülvizsgált feltételek áttekintésére és észrevételeik megtételére, mielőtt tovább folytatnánk szolgáltatásunk használatát. Szolgáltatásaink folyamatos igénybevétele a megállapodás bármilyen megváltoztatását követően azt jelenti, hogy elfogadja a módosított feltételeket vagy irányelveinket.

3. Díjfizetés

Miután aláírta a szerződést, a szerződés mellékletében szereplő összegről számlát küldünk a meghatalmazottnak, vagy a felhatalmazott személy utasításainak megfelelően, hogy megfeleljen a szervezet beszerzési útmutatóinak. A fizetés a szerződésben elfogadott időpontig esedékes, és szolgáltatásaink csak a fizetés vagy kötelező megrendelés kézhezvétele után lesznek elérhetők a szervezet számára. Az árazást a szolgáltatási és beszerzési árak mindenkori aktuális értéke határozza meg amelyeket a weboldalunkon közzéteszünk, valamint a feliratkozási űrlapon a Megrendelő által kiválasztott fejlesztési opciók és lehetőségek. Amennyiben a felek által kötött szolgáltatási szerződés ettől eltérő díjazást állapít meg, úgy természetesen a felek jogviszonyára a szolgáltatási szerződésben foglaltak az irányadóak.

4. Megújítás

Szervezetének számlája automatikusan megújul minden ciklus végén, kivéve, ha egy felhatalmazott személy egy hónappal a szerződéses időtartam megszűnése előtt utasít bennünket a szervezet szándékáról, mely értelmében meg kívánja szüntetni szolgáltatásainkat. A következő évben a weboldalunkon felsorolt ​​árazás a várható éves költségek becslése, és nem garantált, hogy bizonyos beszerzési árak emelkedése esetén változatlan marad.

5. Képzés

Szolgáltatásainkat intuitív, egyszerű és könnyen megtanulható módon terveztük. Kérésre képzést nyújtunk szervezete felhatalmazott személyei és alkalmazottai számára. A legjobb gyakorlatok mentén e szolgáltatásunk gördülékeny igénybevétele érdekében telefonon vagy internetes konferencia-hívás formájában állunk rendelkezésükre. Helyszíni képzés kérésre, felár ellenében vehető igénybe. Ide kattintva kérheti képzést.

6. Támogatás

Technikai támogatást nyújtunk e-mailben és telefonon, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy támogatási kérésre egy munkanapon belül válaszoljunk. E-mailt küldhet nekünk a támogatási igényére az info@pecsikommunikacio.hu címen, vagy kattintson ide, hogy felvegye velünk a kapcsolatot weboldalunkon keresztül.

7. Felhatalmazás

A Szervezet a felelős a szolgáltatásainkhoz való hozzáférés lehetővé tétele érdekében megadott bejelentkezési adatok biztonságának fenntartásáért, és teljes felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amely a fiókjában történik. Nem vállalunk felelősséget semmilyen cselekedetért vagy mulasztásért, beleértve az ilyen cselekedetek vagy mulasztások eredményeként felmerült bármilyen károkat.

8. Tartalom

A Szervezet a felelős minden olyan szöveges üzenetért, push értesítésért, adatért, képért, videóért, hangért, hiperhivatkozásért, fájlért vagy bármilyen egyéb információért, amelyet közzétesz szolgáltatásaink révén, akár postai úton, feltöltéssel, e-mailen küldéssel vagy más módon továbbít nekünk, vagy szolgáltatásainkon keresztül (tartalom), és a tartalomból származó bármilyen kárért. Minden olyan tartalom esetén, amelyet Ön nekünk továbbít, vagy egyéb módon szolgáltatásainkon keresztül közzéteszi, Ön kijelenti és szavatolja, hogy:
a. A tartalom letöltése, másolása és felhasználása nem sérti bármely harmadik fél tulajdonjogát, egyéb jogát vagy jogos érdekét ideértve, de nem korlátozva a szerzői jogokra, szabadalmakra, védjegyekre vagy üzleti titkokra

b. Ha a munkáltatónak joga van az Ön által létrehozott szellemi tulajdonhoz, akkor vagy engedélyt kapott a munkáltatójától a tartalom rendelkezésre bocsátására, ideértve a linkeket is, de nem kizárólag, vagy engedélyt kapott a munkaadójától, hogy lemondjon a tartalomhoz fűződő összes jogról.

c. A tartalom nem tartalmaz és nem telepít vírusokat, férgeket, rosszindulatú programokat, trójai programokat vagy más káros vagy romboló tartalmat.

d. A tartalom nem tartalmaz etikátlan vagy nemkívánatos kereskedelmi tartalmat.
e. A tartalom nem tartalmaz fenyegetéseket és nem ösztönöz erőszakot magánszemélyekkel vagy szervezetekkel szemben. A tartalom közzé tétele nem ütközik semmilyen jogszabályba.

f. A tartalom nem sérti harmadik személyek adatvédelmi vagy nyilvánosságra hozatali jogait.
g. Szervezet globális, jogdíjmentes és nem kizárólagos hozzájárulást ad nekünk a tartalom reprodukálására, módosítására, adaptálására és közzétételére.

Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsunk vagy eltávolítsunk minden olyan tartalmat, amely sérti az irányelveinket, vagy bármilyen módon ártalmas, kifogásolható, vagy amelyet mi helytelennek tartunk; ilyen tartalmak közlése esetén felülvizsgálhatjuk szolgáltatásunk igénybevételének megszüntetését.

9. App Store

A Google Play és az Apple App Store tulajdonosa és irányítója a Google, illetve az Apple. Mind a Google, mind az Apple feltétel nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból bármikor értesítés nélkül elutasítsa vagy eltávolítsa az alkalmazásokat ezekből az üzletekből. Nem garantáljuk, hogy szolgáltatásaink továbbra is hozzáférhetőek legyenek ezen elosztási csatornákon keresztül.

Abban az esetben, ha szolgáltatásainkhoz ezeken a csatornákon keresztül nem férhet hozzá, alternatívákat kínálunk, amelyek között lehet böngésző alapú webalkalmazás vagy a School Info by SchoolInfoApp alkalmazás. Szervezet elfogadja, hogy ezek az alternatívák elfogadható ekvivalensek.

10. Frissítések

Szolgáltatásaink frissített verzióit időszakosan fejlesztjük és közzétesszük a teljesítmény, a funkcionalitás vagy a rendelkezésre álló szolgáltatások fenntartása vagy fejlesztése céljából, további költségek nélkül.

11. Reklámok

Vállalkozó szolgáltatásaik tartalmazhatnak hirdetéseket. A reklámok bannerek vagy közbeiktatott képek vagy videók formájában jelenhetnek meg, amelyek a szervezet tartalma vagy szponzorált értesítései előtt, megjelenésekor vagy együtt jelennek meg. Megbízó kijelenti és elfogadja, hogy jelen szerződés értelmében az applikációban megjelenő bannerek vagy közbeiktatott képek vagy videók értékesítéséből származó reklámbevétel az elfogadott ajánlati konstrukció értelmében teljes mértékben Vállalkozót illeti meg.

12. Felmondás

A Szervezet által felhatalmazott személy bármikor kérheti, hogy szüntesse meg szervezete számára nyújtott szolgáltatásainkat, írásbeli értesítéssel; azonban az előre fizetett szolgáltatási díjak fel nem használt részét nem tudjuk visszatéríteni. A megállapodás minden olyan rendelkezése, amely természeténél fogva fennáll a felmondásnak, a megszűnés ideje alatt is érvényes, ideértve korlátozás nélkül a tulajdonjogi rendelkezéseket, a jótállási nyilatkozatokat, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.

13. A jótállás megtagadása

Nem garantáljuk, hogy szolgáltatásaink hibamentesek vagy hogy szolgáltatásunkhoz való hozzáférése folyamatos vagy megszakítás nélküli. Szolgáltatásaink igénybevétele saját belátása szerint és a saját felelősségére történik.

14. A felelősség korlátozása

Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget a megállapodás tárgyáért semmilyen szerződés, hanyagság, szigorú felelősség vagy más jogi vagy méltányos elmélet alapján az alábbiakért:
i. bármilyen különleges, véletlen vagy következményes károk;
ii. helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzésének költségei;
iii. a használat megszakítása, az adatok elvesztése vagy megsérülése miatt; vagy
(iv) minden olyan összegre, amely meghaladja azt az összeget, amelyet Ön által a megállapodás alapján nekünk fizetett be a kereset okát megelőző tizenkét (12) hónapos időszak alatt.

Nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért vagy késedelmekért, amelyeket az ésszerû befolyáson kívül esõ dolgok okozhatnak.

15. Általános képviselet és garancia


Szervezet kijelenti és szavatolja, hogy:

(i) szolgáltatásaink felhasználása szigorúan összhangban lesz adatvédelmi politikánkkal, e megállapodással, valamint az összes alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel (beleértve korlátozás nélkül a Felhasználóországában, városában érvényes helyi törvényeket vagy rendeleteket is, beleértve az Európai Unió tagállamai által közvetlenül alkalmazandó vonatkozó rendeleteket és határozatokat az online magatartás és az elfogadható tartalom, az adatvédelem, vonatkozásában; és

(ii) szolgáltatásaink használata nem sérti harmadik fél szellemi tulajdonjogait.

16. Kártérítés

Szervezet beleegyezik abba, hogy kártérítési igénnyel nem él sem irányunkban sem vállalkozóink és partnercégeink, valamint azok igazgatói, tisztviselői, alkalmazottai és ügynökei irányában minden olyan igény és költség vonatkozásában, ideértve az ügyvédi díjakat is, amelyek a szolgáltatásunk Ön általi igénybevételéből származnak.

Kelt: Pécs, 2020.04.30

A Szervezet képviseletében jelen aláírásommal kijelentem és nyugtázom, hogy a feltételeket megértettem és tudomásul vettem: